Головна PHP Форматований вивід в PHP
Форматований вивід в PHP

В PHP є дві функції, що дозволяють форматувати дані перед виводом:

* Printf () - виводить відформатовану строку у вікно браузера;

* Sprintf () - виводить відформатовану строку в змінну. Далі її можна використовувати для запису у файл за допомогою функції fputs ().

Цим функціям передається строка управління форматом і самі дані. Строка управління форматом включає в себе звичайні символи, які прямо копіюються в результат, і визначники перетворення. Кожен вказівник перетворення починається із символу відсотка (%) і включає такі елементи:

* Вказівник заповнення використовується, якщо необхідно збільшити розмір строки. За замовчуванням виконується заповнення пропусками. Можна вказати і 0. Перед будь-яким іншим символом заповнення треба поставити одинарну лапку ('). Необов'язковий параметр;

* Вказівник вирівнювання, заданий знаком мінус (-), визначає вирівнювання вліво. За замовчуванням виконується вирівнювання вправо. Необов'язковий параметр;

* Вказівник ширини задає кількість символів, що має міститися у виведених даних. Необов'язковий параметр;

* Вказівник точності задає кількість десяткових знаків, які відображаються для чисел з плаваючою комою. Необов'язковий параметр;

* Вказівник типу задає тип, відповідно до якого слід обробляти дані. Можливі значення:

d

десяткове число

b

двійкове число

c

ASCII-еквівалент

f

число з плаваючою комою подвійної точності

o

вісімкове число

s

строка

x

шістнадцяткове число в нижньому регістрі

X

шістнадцяткове число в верхньому регістрі

Приклад:

<?php
$TOVARY = array ("помидоры" => 15, "огурцы" => 11, "картофель" => 10);
echo "<pre>";
printf ("%-25s%25s\n%'=50s\n", "Наименование", "Цена", "");
foreach ($товары as $NAME => $PRICE)
printf ("%'.-25s%'.22.2f\n", $NAME, $PRICE);
echo "</pre>";
?>

Результат:

Наименование                 Цена    
==================================================
помидоры.....................................15.00
огурцы.......................................11.00
картофель....................................10.00

 
© 2008-2013 PHPist